De Kist en zijn verhaal – Februari

Datum: maandag 18 februari 2019

Elk zichzelf respecterend boerenbedrijf heeft er nog wel één op zolder liggen. Een oer-Hollandse ouderwetse houten kist, gaasbak of krat. Veelal zijn deze kisten uit beeld geraakt, verkocht, verbrand of ze hebben een nieuwe functie gekregen. De redactie van Agribusiness is op zoek naar oude houten glorie, het liefst voorzien van mooie naam-opdruk en eventueel een jaartal. Heb je een kist gevonden: maak dan een foto en mail deze dan met begeleidende tekst naar: ton@zrgbv.nl en dan zorgen wij ervoor dat het stukje cultureel erfgoed eeuwigheidswaarde verkrijgt d.m.v. plaatsing in Agribusiness Magazine! Hier een verhaal opgetekend door Arend Jan Bruin, fruitteler uit Wijdenes.

Nog ver voordat de mechanisatie een grote vlucht nam werden de kisten in de agrarische sector intensief gebruikt. Van een sportschool had men indertijd nog nooit gehoord. Op de foto (rond 1960) is mijn vader aan het peren plukken, de Clapp’s Favourite. De onderkant plukten we direct in de kist, maar de bovenkant moest met de driepoot in het plukmandje. Daarna werden de peren overgelegd in de kist.

De kisten op de kruiwagen werden naar de slootkant gebracht en van daaruit in de schuit geladen. Vervolgens een paar honderd meter varen naar de plek waar de lorrie stond. De kisten werden daar weer uit de schuit getild en op de lorrie gestapeld. Vervolgens weer honderd meter duwen tot de draaischijf, 90 graden omdraaien en dan naar de schuur. De lorrie weer lossen, lege kisten erop en naar de volgende vracht. De peren werden daarna met de hand gesorteerd, in de veilingkisten gelegd en de partij was gereed voor het volgende transport.

Weer alle kisten op de lorrie richting de draaischijf, weer 90 graden om richting de dijk. Wachten op Dries Hoek de vrachtman, een lange staalkabel eraan en met de vrachtauto de lorrie de dijk optrekken. Eenmaal boven goed verankeren met een ketting om een dikke paal. De vrachtauto achteruit rijden langs de lorrie. De kisten op de vrachtauto en dan waren ze eindelijk op weg naar de veiling. De kisten waren dus al diverse keren door je handen gegaan.

Dit speelde zich allemaal af aan de Molentjes aan de dijk ter hoogte van de haven van Wijdenes.

Door mee te doen aan deze rubriek dingt bovenstaande inzender mee naar de door de firma Necap aangeboden Kuubskist met ludieke opdruk of de kuubskist-tuinbank.

Nog meer Agribusiness nieuws

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken. Ik vond het een jaar vol mooie resultaten dankzij de intensieve samenwerking tuss


Agribusiness 18-02-2019

Kringlooplandbouw

Afgelopen periode hebben wij weer veel oude en nieuwe wetteksten bestudeerd, om alle wijzigingen weer helder te krijgen voor het nieuwe


Agribusiness 18-02-2019

Politiek schept uitdagingen

Zijn we nu wel of niet content met onze minister van Landbouw? Terugkijkend op het verleden hebben we inmiddels van alles meegemaakt. Ov


Agribusiness 18-02-2019

Ouwe Koeie – Februari

Met vader mee naar het land Ik ben geboren in Opperdoes en kom uit een gezin met zeven kinderen, vier meiden en drie jongens. Mijn


Agribusiness 18-02-2019