Dezelfde opbrengst met minder middelen

Datum: woensdag 05 december 2018

De agrariër van tegenwoordig lijkt niet meer op die van 10 jaar terug. Enerzijds is dit een goed signaal, want de sector ontwikkelt zich verder op (teelt)technisch gebied. Anderzijds dwingt het kllimaat en de wet- en regelgeving ons tot het aanpassen van de teelt om toch hoge opbrengsten van goede kwaliteit te realiseren.

Vooruitgang is er zeker door bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe (tolerantere) rassen en betere mechanisatie. Hiermee worden stappen gezet om de gewassen onder extreme omstandigheden te telen (zowel droog en heet, als nat en koud). Niet alleen de bodem is dan van belang, maar ook de aanwezigheid van schimmels en insecten. In het verleden hadden we een groter aantal beschikbare middelen om de plagen te bestrijden en deze werden veelal middels het ‘kalender’-spuiten ingezet. De huidige wet- en regelgeving heeft er voor gezorgd dat  veel chemische middelen inmiddels verdwenen zijn. Hierdoor wordt de keuze beperkt.

Deze ‘bedreiging’ wordt door de sector omgezet in een ‘kans’ via het I.C.M. (Integrated Crop Management), wat inhoudt dat het totaalpakket aan maatregelen (incl. o.a. rassenkeuze, mechanische werkzaamheden en organische producten) vooraf wordt bekeken, in plaats van symptoombestrijding op het moment dat de plaag zich voordoet. Hierbij hoort ook het werken met schadedrempels en ziektedruk vanuit het klimaat, dus een beheersbare aantasting van het gewas dient te worden getolereerd.

Bij de inzet van middelen wordt ook vooral naar het uiteindelijke doel van het gewas gekeken, zodat er geen onnodige inzet van middelen plaatsvindt. Echter, onze regio in de Kop van Noord Holland onderscheidt zich door de goede omstandigheden voor de teelt van uitgangsmateriaal (o.a. pootgoed, bloembollen en graszaad). Bepalend hierbij is het virus-vrij houden van deze producten. Dit is een vereiste van de afnemers van deze producten. Dit lukt (nog) niet zonder de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Desondanks blijven wij samen met de sector streven naar behoud van opbrengst met inzet van minder (chemische) middelen.

Jeroen de Schutter

Algemeen Directeur CAV Agrotheek

Nog meer Agribusiness nieuws

BloemrijkSchagen

De 4e editie van de “tulpenpluktuin” BloemrijkSchagen komt eraan! In het weekend van 26 en 27 j


Agribusiness 11-01-2019

Kennis, Visie en Voorlichting

Het najaar is voor ons bij uitstek de periode om alle veranderingen in de wet- en regelgeving te vergaren en daarvan een juiste vertalin


Agribusiness 11-12-2018

Kort Agrarisch – Jonas van der Doe

Wie bent u? Jonas van der Doe, 22 jaar en kom uit Slootdorp Waarom heeft Luc Berbee u ge


Agribusiness 11-12-2018

Agrofocus staat naast de agrarische ondernemer

Na jaren als collega’s te hebben samengewerkt bij een landbouwadviesbureau, besloten Sjaak Dol en Johan Nijssen om in 2003 sam


Agribusiness 11-12-2018