Duurzame Pacht?

Datum: zaterdag 20 oktober 2018

Dit najaar worden er evenals voorgaande jaren door de RVOB weer enkele percelen in ons gebied bij openbare inschrijving uitgegeven voor een pachtduur van 2, 3 of 4 jaar.  De pacht wordt dan gegund aan diegene die bereid is om daar de hoogste prijs voor te betalen.

Begrijpelijk heeft de RVOB zorg over de kwaliteitsbeheer en duurzaamheid van de percelen en bodem. Daarom worden er voorwaarden gesteld op het gebied van de gewassen die geteeld mogen worden en in welke vruchtwisselingsrotatie. Op deze manier wordt beoogd dat wanneer de pachtperiode is afgelopen het perceel nog gezond is en in goede conditie.

Toch kan je je afvragen of je naast het inperken van de ondernemersvrijheid van de pachter op deze manier werkelijk de duurzaamheid van de bodem kunt garanderen. Afgelopen maanden zijn wij in opdracht van het provinciale subsidieplatform www.landbouwportaalnoordholland.nl meerdere malen op pad geweest als bodemcoach om samen met de agrariër zijn percelen op conditie te beoordelen. Wat daarbij vooral opvalt is dat slechts een klein gedeelte van de duurzame bodemgesteldheid wordt bepaald door het bouwplan. De meeste invloeden zitten in wat er met de bodem gebeurt tussen de teelten door en wat voor andere maatregelen er genomen worden om de bodemgesteldheid te verbeteren. Hierbij valt te denken aan groenbemesters en dan vooral de keuze in groenbemestersoorten, keuzes in grondbewerking, bandenkeuzes, toedienen van organische meststoffen en structureel onderhoud als drainage en vlakligging. Al deze maatregelen hebben meer invloed op de duurzaamheid dan het voorschrijven van een bouwplan.

Uiteraard valt of staat dit weer met het economisch resultaat van de agrariër, dus hoe groter het financieel netto-resultaat, hoe meer mogelijkheden er zijn om duurzaam te investeren in de bodem. En zo belanden agrariërs veelal in een lastige spagaat tussen korte termijn economie en duurzaam bodembeheer, als het gaat om inschrijven op pachtgronden.

Wilt u ook een keer kosteloos samen met een bodemcoach uw percelen beoordelen, meld u dan aan onder thema Bodem op het landbouwportaal.

Nog meer Agribusiness nieuws

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken. Ik vond het een jaar vol mooie resultaten dankzij de intensieve samenwerking tuss


Agribusiness 18-02-2019

Kringlooplandbouw

Afgelopen periode hebben wij weer veel oude en nieuwe wetteksten bestudeerd, om alle wijzigingen weer helder te krijgen voor het nieuwe


Agribusiness 18-02-2019

Politiek schept uitdagingen

Zijn we nu wel of niet content met onze minister van Landbouw? Terugkijkend op het verleden hebben we inmiddels van alles meegemaakt. Ov


Agribusiness 18-02-2019

Ouwe Koeie – Februari

Met vader mee naar het land Ik ben geboren in Opperdoes en kom uit een gezin met zeven kinderen, vier meiden en drie jongens. Mijn


Agribusiness 18-02-2019