Inundatie

Datum: zaterdag 20 oktober 2018

Als je nu door de regio rijdt zie je steeds vaker agrarische percelen die vol staan met water. Het ziet er bijzonder uit, mede omdat een overdaad aan water vaak ongewenst is voor de agrariër. Echter, bij inundatie is het water een biologische oplossing voor de bestrijding van ongewenste bodemziekten.

Het water zorgt er namelijk voor dat het zuurstof uit de bodem verdreven wordt, waardoor alle organismen die zuurstof nodig hebben zullen afsterven. Dit geldt zeker voor enkele schadelijke nemathoden. Nadeel hierbij is dat ook de onschadelijke nemathoden en ander bodemleven zal worden uitgeschakeld. Kortom, de bodem wordt compleet gereset. Hierdoor is de natuurlijke balans weggevaagd en zal er enige tijd overheen gaan voordat dit weer wordt hersteld.

Ondanks dat het vanaf de buitenzijde vooral een mechanische toepassing lijkt, is het noodzakelijk om hierbij kennis op te doen, zodat het rendement na deze toepassing optimaal is. Zo zijn er bijvoorbeeld factoren om (vooraf) rekenschap mee te houden: egalisatie van het land, opbouw van dijken, gebruik van schotten, afstoppen van drains, snelheid van watertoevoer, perceelgrootte, teelt vooraf aan inundatie, tijdstip en bodemtemperatuur, teelt na inundatie, leefwijze van het te bestrijden aaltje, de lengte van de toepassing en de waterkwaliteit en beschikbaarheid hiervan.

Helaas beschikken we nog niet over alle noodzakelijke kennis. Veel kennis doen we op door ervaring, waarbij door schade en schande al veel wijsheid is ontstaan. Het is zeker belangrijk om het resultaat te kennen. De positieve signalen van metingen van de bodem en de goede gewasgroei na de toepassing zijn hoopvol. Echter we zoeken oplossingen voor de lange termijn, dus, welk organisme (gewenst of ongewenst) vestigt zich weer als eerste in de bodem die gereset is?

Het is belangrijk om alle aspecten en risico’s van inundatie vooraf te kennen. Hiervoor is gedegen onderzoek noodzakelijk. En omdat het een biologische methode is, zonder kunstmatige middelen, zou het mooi zijn als de overheid dit ook (financieel) ondersteunt. De bereidheid van de telers is er om er gezamenlijk een reguliere toepassing van te maken.

Jeroen de Schutter

Algemeen Directeur CAV Agrotheek

Nog meer Agribusiness nieuws

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken. Ik vond het een jaar vol mooie resultaten dankzij de intensieve samenwerking tuss


Agribusiness 18-02-2019

Kringlooplandbouw

Afgelopen periode hebben wij weer veel oude en nieuwe wetteksten bestudeerd, om alle wijzigingen weer helder te krijgen voor het nieuwe


Agribusiness 18-02-2019

Politiek schept uitdagingen

Zijn we nu wel of niet content met onze minister van Landbouw? Terugkijkend op het verleden hebben we inmiddels van alles meegemaakt. Ov


Agribusiness 18-02-2019

Ouwe Koeie – Februari

Met vader mee naar het land Ik ben geboren in Opperdoes en kom uit een gezin met zeven kinderen, vier meiden en drie jongens. Mijn


Agribusiness 18-02-2019