Kennis, Visie en Voorlichting

Datum: dinsdag 11 december 2018

Het najaar is voor ons bij uitstek de periode om alle veranderingen in de wet- en regelgeving te vergaren en daarvan een juiste vertaling te maken naar de boerenpraktijk. Wij bezoeken vele cursussen en bij onduidelijkheden spreken wij beleidsmakers hier op aan om zo alle uitgangspunten weer helder te hebben zodat onze klanten weer weten wat ze te wachten staat voordat het teelt- en groeiseizoen 2019 van start gaat.

Toch moeten wij er altijd bij vertellen dat wij handelen met de “kennis van vandaag”. Mooi voorbeeld hierbij is dat de minister in januari 2018 aan elke veehouder fosfaatrechten heeft uitgedeeld in ket kader van het nieuwe fosfaatrechtenstelsel, maar dat wegens “veranderende beleidsregels” in juli 2018 veel agrariërs met terugwerkende kracht een herziening krijgen als het gaat om de toegekende fosfaatrechten.

Hierdoor komen veel veehouders in de problemen en moeten alle zeilen bijgezet worden om de bedrijfsvoering weer sluitend te krijgen. Men heeft onverkort te kort Fosfaatrechten, of men heeft fosfaatrechten verkocht die er volgens het ministerie niet meer zijn. Kortom, in ons vakgebied hebben we constant met veranderingen te maken en is het belangrijk dat wij goed op de hoogte blijven.

Anderzijds is het onze taak om toekomstig beleid te volgen en zo goed mogelijk een richting te ontdekken welke kant het op gaat. Zo wordt er op dit moment in Brussel en op landelijk niveau gewerkt aan een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2021. Vanuit dit beleid worden de zogenaamde Landbouwsubsidies verdeeld. Voor ieder bedrijf is het dan ook van belang om te weten welke kant het op gaat zodat zij daar tijdig op kunnen anticiperen.

Vast staat dat het nieuwe Landbouwbeleid veel raakvlakken zal gaan krijgen met de klimaatdoelstellingen en de onlangs door de minister uitgesproken visie voor de Kringlooplandbouw. Veel huidige vrijwillige (vergroenings-) maatregelen zullen na 2021 een verplicht karakter gaan krijgen. En daarbovenop zullen maatregelen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen extra worden beloond!

Bovenstaande zijn de grote lijnen, de details zullen wij de komende weken gaan verwerken naar hoe dit er op het “boerenerf” uit gaat zien. Kortom de komende 3 maanden staan bij ons in het teken van Kennis, Visie en Voorlichting en dat is een prachtig gedeelte van ons vak!

Nog meer Agribusiness nieuws

BloemrijkSchagen

De 4e editie van de “tulpenpluktuin” BloemrijkSchagen komt eraan! In het weekend van 26 en 27 j


Agribusiness 11-01-2019

Kort Agrarisch – Jonas van der Doe

Wie bent u? Jonas van der Doe, 22 jaar en kom uit Slootdorp Waarom heeft Luc Berbee u ge


Agribusiness 11-12-2018

Agrofocus staat naast de agrarische ondernemer

Na jaren als collega’s te hebben samengewerkt bij een landbouwadviesbureau, besloten Sjaak Dol en Johan Nijssen om in 2003 sam


Agribusiness 11-12-2018

Dezelfde opbrengst met minder middelen

De agrariër van tegenwoordig lijkt niet meer op die van 10 jaar terug. Enerzijds is dit een goed signaal, want de sector ontwikkelt zic


Agribusiness 05-12-2018