Politiek schept uitdagingen

Datum: maandag 18 februari 2019

Zijn we nu wel of niet content met onze minister van Landbouw? Terugkijkend op het verleden hebben we inmiddels van alles meegemaakt. Over ministers die uit de agrarische sector kwamen waren we over het algemeen positief gestemd. Het tegenovergestelde gold voor bewindslieden die niet van boeren-komaf waren. Dit waren over het algemeen ‘koude’ saneerders voor de sector.

Daarnaast is de politieke partij die de minister afvaardigt ook van invloed, waarbij een minister uit één van de middenpartijen wellicht het beste lijkt te zijn voor onze sector. Dieptepunt was een kabinet zonder Landbouwminister, maar ‘slechts’ een staatssecretaris. (Hoewel deze het niet eens onaardig deed). In feite gaat het ook niet om de persoon maar om het (E.U.)beleid. Zo kregen we behoorlijke eisen voorgeschreven in het verleden met de stikstof- en fosfaatnormen per gewas. We verwachtten dat we hiermee in de problemen zouden komen met afnemende opbrengsten. Vanuit kennis geredeneerd zijn we er in geslaagd door middel van gebruik van andere meststoffen en het plaatsspecifiek bemesten om de gewasopbrengsten op niveau te houden (ondanks een lagere inzet van kunstmest).

Onze huidige minister zet in op kringlooplandbouw met als doelstelling om in 2030 kunstmestloos te kunnen telen. Nu we hier mee geconfronteerd worden lijkt ook dit weer een uitputting van de benodigde mineralen voor een goede gewasopbrengst. De overheid gaat ervan uit dat de benodigde meststoffen uit dierlijke mest afkomstig moet zijn. Echter bij het krimpen van de veestapel en het verdwijnen van de menselijke mest uit de kringloop ontstaat er een tekort aan benodigde mineralen voor een gezonde plantenteelt.

Dus ook nu kijken we weer tegen een ongewenste situatie aan. Maar we zien het ook als onze taak om daar weer oplossingen voor te bedenken. Want één ding is duidelijk: Er moet toch brood op de plank komen! En niet alleen voor de consument, maar zeker ook voor de producent!!!

Jeroen de Schutter

Algemeen Directeur CAV Agrotheek

Nog meer Agribusiness nieuws

Groei: Greenport NHN gaat ervoor

Greenport Noord-Holland Noord (NHN) krijgt in de voor ons liggende decennia nog meer betekenis als voedselschuur, kraamkamer en energiebron, nation


Agribusiness 18-10-2019

Spuitgieten vraagt om uiterste nauwkeurigheid

Van kleine stukjes kunststof weer een halffabricaat of eindproduct maken. Daar houdt Kennemer Plastic Industrie B.V. (KPI) in Wieringerwerf zi


Agribusiness 01-10-2019

Boer Ka


Agribusiness 01-10-2019

Snel, overzichtelijk en eenvoudig in contact komen met de juiste mensen

De zaken gaan goed, er is veel werk, de economie bloeit. Dat vraagt om meer personeel. Ondernemers die wel wat extra handen kunnen gebruiken, lopen er


Agribusiness 01-10-2019