Wering is de beste bestrijding!

Datum: dinsdag 18 december 2018

Wilco van Nieuwenhuijzen: “Als plaagdierenbeheerser beheers ik o.a. ratten- en muizenpopulaties, bestrijden lukt namelijk nooit 100%. In de media lees je steeds vaker over de overlast van ratten en muizen. Ze knagen kabels door waardoor er stalbranden kunnen ontstaan Nu het kouder wordt, trekken de ratten en muizen zich terug in gebouwen. De rat is een cultuurvolger; waar mensen zijn, zijn ratten. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, mits het beheersbaar is.

In het open veld is bijna geen beheersing mogelijk, daar heeft de rat vrij spel. Zijn natuurlijke vijanden zijn o.a. de vos, de buizerd en de kerkuil. Buiten probeer ik de populaties beheersbaar te houden door het plaatsen van klemmen en door het inzetten van een rodenator. Deze doodt de ratten d.m.v. een drukgolf.

In principe werk ik in en om gebouwen alleen met klemmen en vang-kooien.

Als het ondanks deze maatregelen toch niet lukt de populatie te beheersen, mag ik onder strikte voorwaarden biociden (gif) inzetten, waarvoor ik gecertificeerd ben. Het blijft echter een uitdaging om het zonder deze middelen te doen.

Al mijn werkzaamheden en bevindingen sla ik op in een digitaal logboek dat voor de klant inzichtelijk is. De klant kan deze gegevens overdragen bij een voedselveiligheid- of global gapcontrole.

Uiteraard kan de klant zelf ook maatregelen treffen, zoals voedselproducten opruimen, deuren sluiten, gaten en kieren dichten, het kippenhok netjes houden (liefst hoger plaatsen), zo min mogelijk struiken tegen gebouwen aan laten groeien en het liefst grind om gebouwen neerleggen”.

www.plaagdierenbeheersing.nl

tel:  06-53536108

mail: info@plaagdierenbeheersing.nl

Nog meer Agribusiness nieuws

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken. Ik vond het een jaar vol mooie resultaten dankzij de intensieve samenwerking tuss


Agribusiness 18-02-2019

Kringlooplandbouw

Afgelopen periode hebben wij weer veel oude en nieuwe wetteksten bestudeerd, om alle wijzigingen weer helder te krijgen voor het nieuwe


Agribusiness 18-02-2019

Politiek schept uitdagingen

Zijn we nu wel of niet content met onze minister van Landbouw? Terugkijkend op het verleden hebben we inmiddels van alles meegemaakt. Ov


Agribusiness 18-02-2019

Ouwe Koeie – Februari

Met vader mee naar het land Ik ben geboren in Opperdoes en kom uit een gezin met zeven kinderen, vier meiden en drie jongens. Mijn


Agribusiness 18-02-2019