Goede ideeën op levendige Ideeënmarkt

Datum: dinsdag 01 oktober 2019

De eerste Ideeënmarkt voor inwoners van Den Helder heeft een bonte verzameling aan ideeën opgeleverd. Van de zeventien ingediende ideeën hebben uiteindelijk veertien de ideeënmarkt bereikt.

 
Het is een doorlopende wens van gemeenteraadsleden om inwoners direct te betrekken bij wat speelt in de stad. Daarom is op woensdag 18 september de eerste ‘Ideeënmarkt voor inwoners’ georganiseerd. De Ideeënmarkt is een nieuw instrument waarmee de gemeenteraad van heel dichtbij ideeën van inwoners kan ophalen. Raadsleden waren dan ook, op een enkeling na, grotendeels aanwezig om de bonte verzameling van ideeën aan te horen in de raadzaal van het stadhuis.

 
Nadat ‘marktmeester’ Harmen Krul de markt officieel opende, mochten de initiatiefnemers hun idee in drie minuten pitchen. Belangstellende raadsleden zaten voor deze gelegenheid een keer op de publieke tribune. Na de pauze konden raadsleden langs de ‘kramen’ shoppen voor meer informatie, voor de gedachten en motivatie achter de goede ideeën, of om gelijk hun steun te betuigen. Het leverde een volle en levendige raadzaal op.

 
En dan een, volstrekt arbitraire, greep uit de ideeën: zo wil Evert de Boer een mooie zonneklok in Den Helder. Eén die nog nergens bestaat. Paul Schaap en Henny Ottevanger komen met een alternatieve locatie voor het nieuwe stadhuis. Op de centrale plaats van de voormalige huisartsenpost.

 
Dirk Reitsma wil lelijke schuttingen in de bloemkoolwijken in Julianadorp vervangen door mooie duintjes, en Marlies Pfann komt met het project ‘Groen en fit’ om mensen gezondere keuzes te laten maken bij eten en bewegen.

 
Er zijn ook mensen die meerder ideeën inleveren. Zo loopt Bas van Uggelen over van inspiratie. Hij zou graag zien dat raadsleden in den lande lobbyen om de afbouw van marineschepen naar Den Helder te halen, en stranden meer te exploiteren á la Scheveningen/Zandvoort. Verder denkt Bas dat wij wat voordeel moeten halen uit het verkeer naar Texel. We kunnen ze langs mooie plekjes in Den Helder omleiden, of misschien zelfs tolwegen aanleggen. Verder denkt Bas dat het een goed idee is om ruiterpaden aan te leggen in Julianadorp en geeft hij ook aan de raadsleden mee dat we een stel prachtige bekende inwoners in Den Helder hebben gehad die we wat meer kunnen eren/promoten. Hij geeft daarbij als voorbeeld Anton Pieck. De Efteling is daar al mee aan de loop gegaan maar misschien kan het nieuwe stadhuis in Anton Pieckstijl gebouwd worden?

 
Er is nog veel meer: Peter den Harder pleit voor een gemeenschapshuis in Julianadorp. Koert Hofstra heeft een prachtig systeem ontworpen om woonhuizen te voorzien van zonne-energie (ook als er geen zon is) en Bob Waldus ziet graag een mooie promotie voor Den Helder op de dijk door daar vlaggen van alle landen te laten wapperen.

 
Alle ideeën zijn omarmd door de raadsleden. De geadopteerde ideeën van deze ideeënmarkt worden door de bedenker samen met een raadslid omgezet in een motie en ingebracht tijdens de behandeling van de begroting voor 2019. In de begrotingsraad stemt de raad over de motie. Is de meerderheid van de raad vóór? Dan is de motie aangenomen en wordt deze uitgevoerd. Bij een aangenomen motie geeft de raad opdracht aan het college om met de motie aan de slag te gaan. Met de aangenomen motie hebben inwoners rechtstreeks invloed op het beleid.

 
We houden u op de hoogte.

***************************************************************************************
 
Colofon
Dit is een persbericht van

Raadsgriffie gemeente Den Helder
Verkeerstorenweg 3
1786 PN Den Helder
griffie@denhelder.nl

Nog meer Algemeen nieuws

Vanuit je zolderkamer in Den Helder een webshop bouwen? Dit kan gemakkelijk met deze tips.

Daar zit je op je zolderkamer in Den Helder te bedenken wat je kan doen om online geld te verdienen. Je hebt weinig of misschien wel hel


Algemeen 01-04-2020

Voorbereidingen Paasvee tentoonstellingen in volle gang

De “Vereniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen” is alweer gestart met de voorbereidingen van het organ


Algemeen 21-02-2020

Kerstpuzzel 2019

Kerstpuzzel Ook in deze uitgave uiteraard plek voor de agrarische Kerstpuzzel. De puzzel kun je met een beetje boerenverstand gemakkelijk oplossen.


Algemeen 04-12-2019

Kerstival in de Nieuwe kerk van Den Helder

Een festival met Kerst!  De muziek zal verzorgd worden door diverse artiesten, waaronder The Flat


Algemeen 29-11-2019