Groenveld & Berlinski

OVER GROENVELD & BERLINSKI:
Peter GroenveldPersoneelszaken is mijn vak. Wat ik er zo boeiend aan vind? Kijken naar de mogelijkheden. Regels optimaal benutten, wetgeving vertalen in praktische oplossingen. Zodat ik u een advies kan geven dat hout snijdt.”Ik adviseer u over arbeidsvoorwaarden en CAO’s, arbeidsovereenkomsten en fiscaal vriendelijk belonen.Ik ondersteun u bij uw personeelsbeleid en verzorg ontslagaanvragen.”Ik ben thuis in de wet loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Ik ken de instanties met wie u te maken krijgt. Laat mij voor u doen waar ik goed in ben, zodat u kunt doen waar ú goed in bent.’Alicja BerlinskiMensen inspireren is mijn vak. Ik luister heel nauwkeurig. Ik ben de antenne voor uw creatieve gedachten.Ik denk mee en innoveer. Ik wijs u de weg naar een inspirerend nieuw perspectief.”Waar ik op uit ben? Uw nieuwe perspectief transformeren in uw nieuwe toekomst. Ik laat u zien hoe u de talenten van u en uw mensen optimaal benut. Ik help u oude patronen te vervangen door nieuwe actie.”U weet wat nodig is, maar iets houdt u tegen. Ik breng blokkades aan het licht en laat uw intelligentie voor u werken. Een goed gesprek is de weg naar succes.’ Onze dienstenDe relatie tussen werkgever en werknemer heeft een materiële kant en een communicatieve. Onze kracht is dat wij deze twee kantenmet elkaar verbinden. Zo leveren wij de basis voor een optimale verhouding tussen u en uw werknemers, die bovendien aan alle vereisten voldoet.De materiële kant van de arbeidsovereenkomst is aan wetten en regels gebonden. Arbeidsrecht en CAO’s, de wet Loonbelasting, werknemersregelingen, te veel om op te noemen. Wij kennen de instanties met wie u te maken krijgt. Wij beantwoorden uw vragen, beoordelen uw regelingen en halen er voor u en uw werknemers het maximale uit. Laat ons doen waar wij goed in zijn, zodat u zichkunt concentreren op waar ú goed in bent: ondernemen.De communicatieve kant van de arbeidsovereenkomst gaat over waarden en normen, over goed werknemerschap en goed werkgeverschap. Hoe is uw communicatie? Hoe staat het met úw normen en waarden? U oogst wat u zaait.Wij optimaliseren de kracht van uw management tot 100% rendement. Wij denken in mogelijkheden en verantwoordelijkheden.Onze adviezen leiden tot een succesvolle benadering van ieder die u ontmoet. Of dat nu uw werknemers zijn, uw zakelijkecontacten of uw privérelaties.

CONTACT:
Fuut 531742 JT Schagentel. 0224-215259mob. 06-54745089www.partnersinpz.nlinfo@partnersinpz.nl