Notariskantoor Butijn

NOTARISKANTOOR BUTIJN
Onze diensten
voor uw familie, bezit, bedrijf en club en bij conflictenVan oudsher zijn de diensten van een notaris in verschillende gebieden verdeeld. Zo is er de familiepraktijk, tegenwoordig meestal uw priv-leven genoemd. Daaronder vallen alle regelingen en afspraken die u in uw persoonlijk leven met anderen maakt, zoals vormen van samenwonen, scheiden, voogdij, testamenten en nalatenschap. Allemaal zaken die onderdeel uitmaken van het familierecht.Zo snel er sprake is van eigendom van onroerend goed komt u op het terrein van het registergoed: deze goederen moeten in een openbaar register (kadaster) geregistreerd zijn en daar komt wel het een en ander bij kijken. Denkt u aan appartementen, huizen, bedrijfspanden of grond, kortweg uw eigendom. Ook schepen kunnen tot het registergoed behoren maar dat hoeft niet.Heeft u een eigen bedrijf of praktijk, dan heeft u met het ondernemingsrecht van doen. Voor uw onderneming moet u een rechtsvorm kiezen en afhankelijk van de soort onderneming die u drijft, kunt u te maken krijgen met allerlei regels en wetten. Bij een eenmanszaak is dat doorgaans niet zo ingewikkeld, maar bij een besloten vennootschap kan dat behoorlijk complex worden.Als mensen samen iets ondernemen en het gaat niet om een bedrijf, maar om iets als een sportclub, een hulpactie, een beroepsvereniging, dan wordt dat doorgaans in de vorm van een vereniging of stichting gegoten, zodat financien en afspraken vastliggen. Dit rechtsgebied vindt u onder de dienst uw vereniging of stichting.Ten slotte biedt notariskantoor Butijn u een relatief nieuwe dienst aan: conflictbemiddeling oftewel mediation. Dat is geen traditioneel notariele dienst, maar ze past wel uitstekend bij de onpartijdige beroepshouding van de notaris. Notaris Marleen Butijn is speciaal opgeleid om mensen die in een patstelling verzeild zijn geraakt bij te staan. Als neutrale buitenstaander helpt ze de partijen gezamenlijk tot een oplossing van het geschil te komen zonder tussenkomst van de rechter.

CONTACTGEGEVENS
Sternstraat 451771 AN Wieringerwerf
Tel. 0227-592051
info@notarisbutijn.nl
www.notarisbutijn.nl