Overheid en ontwikkelaar Verbond als basis economische groei

Datum: donderdag 22 maart 2018

Agriport A7 is zonder meer de economische hotspot van de Kop van Noord-Holland. Theo Meskers was als wethouder Economische Zaken in Hollands Kroon nauw betrokken bij de totstandkoming van dit gebied. Met Jack Kranenburg, commercieel directeur van Agriport A7, kijkt hij terug op de afgelopen zes jaar. Conclusie: als lokale overheid en ontwikkelaar elkaar vinden in een verbond, ontstaat basis voor mooie economische groei.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Dus het is campagnetijd. Politici-in-spé doen beloften, kiezen positie en dingen om de gunst van de kiezer. Na 21 maart, verkiezingsdag, maken we de balans op. Hoewel het nog alle kanten op kan, is het duidelijk dat het risico van politieke versnippering momenteel op de loer ligt.

Volgens Jack Kranenburg is versnippering bedreigend voor de economie. Hij vertelt het mij als we een kop koffie drinken en het gesprek voeren over samenwerking tussen politiek en bedrijfsleven. Samen waren we onderdeel van een delegatie onder leiding van Anton Hiemstra (ceo Agriport A7) en Jan van Run (gedeputeerde provincie Noord-Holland), die in 2012 een bezoek bracht aan Seattle. Doel van de reis: de laatste hindernissen wegnemen om de komst van Microsoft naar de Wieringermeer mogelijk te maken.

Dat lukte glansrijk. Dat wil zeggen; luttele ogenblikken na onze landing kwam al een verlossend sms’je binnen. De kogel was door de kerk! Dat zette ons bezoek in een totaal ander kader. De onzekerheid was verdwenen. De agenda werd niet langer bepaald door de of-vraag. Nu bepaalde het ‘hoe’ de gesprekken.

Wederzijds besef

Zelf ervaar ik de samenwerking met Agriport A7 als bijzonder. Omdat de ontwikkeling van Hollands Kroon voorop stond. Omdat de gemeente ook meeprofiteert van de gebiedsontwikkeling. Er was een wederzijds besef van wat er moet gebeuren om succesvol te zijn. Een gemeente die mogelijk maakt, een onderneming die dat omzet in resultaat. En dat in onderlinge afstemming, op basis van wederzijds vertrouwen.

Jack Kranenburg weet nog goed hoe het lokaal bestuur van de voormalige gemeente Wieringermeer en Agriport A7 elkaar probeerden te vinden. “We zagen hetzelfde gebied, maar bekeken het met andere ogen. Zij zagen de leegte, wij de ruimte. En de ontwikkeling van een branchevreemde activiteit, datacenters als afnemer van de energieproductie in de kassen, was helemaal lastig. Dat paste op geen enkele manier in het bestemmingsplan. En om dat plan te wijzigen, moet je nut en noodzaak aantonen. Probeer dat maar eens te doen voor een activiteit, die nauwelijks bekend is.”

Toch lukte het. Al was het politiek gezien kantje boord. De raad stemde met 8 stemmen voor en 7 tegen. “Niet echt een veilige marge”, blikt Jack terug. “Dat is een risico. Politieke instabiliteit maakt ondernemers onzeker. Als onderneming of ontwikkelaar wil je verder vooruit kijken dan vier jaar.”

In de samenwerking tussen gemeente en ondernemer groeide het vertrouwen. “De gemeente kon eigen randvoorwaarden stellen. Dat was makkelijk, want wij moesten betalen. Toch werden de randvoorwaarden in co-creatie uitgewerkt. Waarbij Wieringermeer zich een slimme onderhandelaar toonde. “Voor de aanleg van de infrastructuur wilden de gemeente geen bestek. Ze wilde een afspraak over de conditie van de weg, die ze pas na acht jaar zou overnemen. Daarmee vermeed ze het risico een weg in beheer te krijgen, die na korte tijd groot onderhoud zou vragen.”

Toch werd de komst van de nieuwe gemeente Hollands Kroon door Agriport A7 als een stap vooruit gezien. “We waren blij met de politieke situatie die ontstond. Die maakte het makkelijker verder vooruit te kijken. Die stabiliteit is niet de verdienste van één partij, maar van een combinatie. Dat zorgt voor evenwicht.”

Daar zijn we het over eens.  Met minder partijen is het makkelijker het evenwicht te vinden dan met meer. Meer partijen betekent niet automatisch meer democratie. Jack Kranenburg verwoordt het mooi: “Nieuwe partijen hebben extremiteiten nodig om zichtbaar te worden. Daar schiet niemand wat mee op. Daarom roep ik ondernemers op om met verstand te kiezen.”

Jack heeft de nodige reizen gemaakt en stelt dat er geen land is waar het beter is geregeld dan in Nederland. Zijn reizen voerden onder meer naar het Verre Oosten, waar veel belangstelling bestaat voor Agriport A7. Daar werd ook duidelijk dat het niks wordt als ontwikkelaar en overheid geen echt verbond sluiten.

Subsidie-gedreven

“De overheid in dat deel van de wereld is geneigd wat achterover te leunen. We hebben nu al diverse groepen Koreanen over de vloer gekregen, maar het komt daar niet tot ontwikkeling. In Shanghai waren we betrokken bij een project, dat uiteindelijk subsidie-gedreven bleek te zijn. Toen de subsidie verbruikt was, stond er een kas, maar het project was mislukt. Omdat het klimaat onvoldoende geschikt was. Daarnaast heeft het Verre Oosten bij westerse investeerders een bedenkelijke reputatie als het gaat om betrouwbaarheid.”

In Hollands Kroon hebben we geleerd elkaar op te zoeken. En te vertrouwen. Het leidde er onder meer toe dat gemeente en ontwikkelaar een bijzondere deal sloten om hun gronden in één portefeuille te brengen en elkaar volgens een duidelijke formule over en weer een percentage te gunnen van de verkoopopbrengst. Zo deelt de gemeente mee in de grondopbrengsten in het Agriport-gebied. Agriport participeert in de opbrengst van de gemeentelijke locatie Robbenplaat, die ook aan de A7 ligt.

Achteraf gezien had deze ongebruikelijke deal al eerder moeten worden gesloten. Vindt ook Jack: “We hebben wel wat laten liggen. Bedrijven die niet op Agriport A7 mochten bouwen, kozen uiteindelijk niet voor Robbenplaat. En zijn naar elders vertrokken. Het was van beide kanten te veel wij/zij. Maar goed, soms hebben ontwikkelingen hun tijd nodig. Nu gaat het goed.”

Want ook voor de toekomstige ontwikkelingen zoeken gemeente en Agriport A7 elkaar op. Jack is wel kritisch over hoe Hollands Kroon omgaat met de openbare ruimte. “Daar zou de gemeente anders naar moeten kijken. Met alle ozb die door bedrijven wordt betaald is het lastig uit te leggen, dat de berm voor hun deur één of twee keer per jaar wordt gemaaid.”

Maar al met al omarmt Agriport A7 de samenwerking. “Dit geeft voor de belastingbetaler de minste ellende. Er zijn te veel voorbeelden waar een overheidsinitiatief leidt tot grote financiële afschrijvingen.”

Foto-onderschrift:

Theo Meskers en Jack Kranenburg (r) bij de entree van het datacenter-complex in Middenmeer, een klinkend resultaat van de samenwerking tussen Hollands Kroon en Agriport A7.

Nog meer Business nieuws

Niets is te gek bij de Goudvis

Wat begon als viskraam, De Gezonde Apotheek, is in de loop van de jaren door familie Poland uitgebouwd tot een groot in- en outdoor speelparadijs.


Business 18-10-2019

Helderse Uitdaging

Maatschappelijk betrokken ondernemen? Zo doen ze dat in Den Helder. Maatschappelijk betrokken ondernemen is een term die je vaak voorbij


Business 18-10-2019

Ondernemers Kolksluis kopen gezamenlijk 3.200 zonnepanelen in

In 2005 was Kolksluis in ’t Zand het eerste kleine bedrijventerrein in Nederland dat warmte uit asfalt ging gebruiken voor het verwarmen van vijf


Business 18-10-2019

De wereld achter het linnengoed

Wouter Lak is operationeel directeur bij Veldman Linnenverhuur in Den Helder. “Ik kom zelf uit het hotelwezen en was zo’n 13 jaar lang verantwo


Business 18-10-2019