Verblijfsrecreatie Noordkop dringend aan verbetering toe

Datum: donderdag 25 oktober 2018

Overheid en ondernemers zullen de handen ineen moeten slaan om de kwaliteit van de verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland op orde te houden of te verbeteren. Dat is de conclusie van een analyse over onze regio. Klinkt als een open deur, zal menigeen denken bij het lezen van deze tekst. Maar dat is het niet. En de effecten van de nieuwe aanpak zijn verstrekkend.

Gezamenlijk belang markt en overheid

Er is heel wat aan de hand in de recreatiesector. Belangrijkste reden: de veranderende vraag. Consumenten zijn in toenemende mate veeleisend. Ze willen beleving en vernieuwing. Dat vraagt van ondernemers om een onderscheidende aanpak. Anders houd je de concurrentie niet vol.
Daarnaast maakt internet de markt steeds transparant. Recensies en reviews laten ondernemers spitsroeden lopen. Wat dit betreft is het zorgelijk dat de verblijfsrecreatie in de hele NHN-regio (inclusief de Noordkop) niet erg vitaal blijkt te zijn.
In 2016 zijn door het gespecialiseerde onderzoeksbureau ZKA alle 440 verblijfsaccommodaties in kaart gebracht; bungalowparken, campings, en groepsaccommodaties. Het eindoordeel is niet heel goed.
Maar zo’n beetje de helft van de bedrijven staat er niet goed voor. 20% (vooral campings) wordt in de analyse aangeduid als vergane glorie. Gebrek aan ondernemerschap is hier goed zichtbaar. 30% is zelfs echt vergane glorie. Hier is de exploitatie bijna stilgevallen. De eigendom situatie is versnipperd en uiteengevallen in ‘eigen domeinen’. Het zijn jaarplaatscampings, tweede woning bungalowparken, maar ook kleinschalige familiehotels. De exploitatie bij deze bedrijven is bijna stilgevallen.
Tot slot zijn er de locaties die feitelijk een sociaal probleem vormen. Hier gaat het om 15%. Dit zijn plekken waar permanent of in deeltijd wordt gewoond en waar sociaal kwetsbare personen worden gehuisvest. De locaties zijn toeristisch-recreatief niet meer aantrekkelijk en liggen meestal in het achterland, kilometers van de kust.
Ca. 25 locaties, 5% van de bedrijven (waarin alle sectoren aan bod komen), presteren zeer goed. Ze draaien mee in de top van hun sector. 130 locaties, ook weer gelijkelijk verdeeld, zijn vitaal te noemen. Dit betekent dat het eigentijdse bedrijven zijn, die volop in contact staan met de recreatieve gast en regelmatig investeren.

Ontwikkelprincipes
Dat investeren is geen verantwoordelijkheid van bedrijven alleen. Het vitaal houden van de recreatiesector is een gezamenlijk belang. Daarom hebben overheid en bedrijfsleven samen advies ingewonnen. En samen afgesproken welke ontwikkelprincipes voor de verblijfsrecreatie gaan gelden. Dit proces is nu afgerond en heeft de volgende conclusies opgeleverd.

• Samenwerking staat voorop
• Er is recreatief ondernemerschap vereist. Nieuwe ontwikkelingen worden alleen toegestaan als hier een duidelijke visie achter zit, ondersteund door een centrale bedrijfsmatige exploitatie. Dus niet uitponden door de verkoop van bungalows.
• Nieuwe verblijfsrecreatie is -als het even kan- verbonden met (eventueel nieuw te ontwikkelen) natuur en landschap. Dit versterkt de ruimtelijke kwaliteit van ontwikkelingen.
• Voor het benutten van kansen worden bestaande, perspectiefrijke maar verouderde locaties hergebruikt. Dat kan door uitbreiding of herverkaveling.
• Bij bestaande, maar niet goed lopende bedrijven moeten managementvaardigheden, innovatie, investeringen en marketing worden versterkt.
• Niet vitaal verblijfsaanbod, dat geen perspectief heeft, moet een nieuwe functie met dito waarde krijgen. Deze accommodaties worden zo uit de markt gehaald, zodat ze niet meer verstorend werken.

Op basis van het advies dat markt en overheid hebben ingewonnen is een streefbeeld uitgewerkt. Onze regio staat voor het beste wat Holland te bieden heeft, met de meest vitale verblijfsrecreatiesector van Nederland. Het gaat om de kusten van de Noordzee en IJsselmeer, om werelderfgoed Waddenzee en het achterland met oer-Hollandse iconen als molens, dijken en polders.
In het streefbeeld passen hoogwaardige bedrijven. Vernieuwende concepten met water en natuurbeleving (bijv. Camping Het Bos Roept bij de kleine jachthaven in het Robbenoordbos) of B&B ’s zoals Villa Nieuwland in Oosterland of Wierschuur Nieuwland bij Westerland. Maar ook kleinschalige accommodaties met een agrarisch en eigenzinnig karakter. Zoals de hooiberghutten in Den Helder en Wieringerwerf, of Flevohoeve en Boerderij De Waard in Anna Paulowna.
Waar de overheid een rem op wil zetten is de ontwikkeling van vastgoed gedreven projecten. Als er geen duidelijke recreatieve meerwaarde is, worden dit soort initiatieven hoogstwaarschijnlijk niet meer vergund. Het is de vergane glorie van de toekomst.

Marktgericht
Om het beleid bij het verstrekken van nieuwe vergunningen in goede banen te leiden, hebben marktpartijen en overheid het gebied ingedeeld in marktregio’s. Den Helder en Schagen als stad. Sint Maartenszee t/m Huisduinen vormen de Noordkust. Nu een monotoon gebied, maar kan worden ontwikkeld tot nieuwe kustnatuur met faciliteiten voor slapen en spelen en nieuwe verblijfsinitiatieven.

Van Huisduinen tot Medemblik als Waterrijk, inclusief het Amstelmeer en werelderfgoed Waddenzee. Hier telt de combinatie tussen adrenaline enerzijds en de stilte en weidsheid anderzijds. Kansen worden gezien voor de zo genoemde waterfrontmix: wonen, verblijfsrecreatie, dagrecreatie en watersport. De verblijfsrecreatie rond het Amstelmeer moet in veel gevallen her ontwikkeld worden, met een duidelijke focus op onderscheidende waterbeleving.
Het binnenland staat te boek als agrarisch buitengebied. Hier kan de toerist terecht voor kleinschalig aanbod op het gebied van musea en bezienswaardigheden en ontspannen verblijven in een gastvrije huiskamer. Het aanbod moet kwalitatief omhoog, gericht op langverblijf en plattelandsbeleving. Voor grotere objecten moet gelden: één park, één plan.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, kunnen de gemeentebesturen met vereende krachten aan de slag om de regio nieuwe impulsen te geven. In Hollands Kroon wordt ingezet op het verder opwaarderen van de routestructuren in het agrarisch buitengebied. Er liggen geweldige mogelijkheden voor varen, fietsen en wandelen. Waar het aan ontbreekt zijn faciliteiten onderweg. Een picknick plek, een oplaadpaal of een aanlegsteiger. Het nieuwe gemeentebestuur heeft aangekondigd het gesprek aan te gaan met de ondernemers om te bepalen waar wat moet gebeuren.

Nog meer Business nieuws

Niets is te gek bij de Goudvis

Wat begon als viskraam, De Gezonde Apotheek, is in de loop van de jaren door familie Poland uitgebouwd tot een groot in- en outdoor speelparadijs.


Business 18-10-2019

Helderse Uitdaging

Maatschappelijk betrokken ondernemen? Zo doen ze dat in Den Helder. Maatschappelijk betrokken ondernemen is een term die je vaak voorbij


Business 18-10-2019

Ondernemers Kolksluis kopen gezamenlijk 3.200 zonnepanelen in

In 2005 was Kolksluis in ’t Zand het eerste kleine bedrijventerrein in Nederland dat warmte uit asfalt ging gebruiken voor het verwarmen van vijf


Business 18-10-2019

De wereld achter het linnengoed

Wouter Lak is operationeel directeur bij Veldman Linnenverhuur in Den Helder. “Ik kom zelf uit het hotelwezen en was zo’n 13 jaar lang verantwo


Business 18-10-2019